Úvod O díle Autor KTF UK CDČT
A    B    C    Č    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    Ř    S    Š    T    U    V    W    X    Z    Ž    

Václav Petera: Géniové církve a vlasti

Monumentální rukopisné dílo V. Petery (1892-1964), čítá 18 rukopisných svazků. Dílo obsahuje informace o životě a díle katolických kněží z celého světa, avšak hlavní důraz je přirozeně kladen na oblast střední Evropy, ale i Polska, Slovinska a Chorvatska. Najdete zde i unikátní kopie obrazů, kreseb a fotografií duchovních, dále ukázky básní, epitafů, nekrologů, otisky zpráv z dobového tisku. Celkově je zde zachyceno 6891 medailónů jednotlivých osobností, ale informace o farnostech a řádech v zámoří.

Prvních sedmnáct svazků autor řadil podle data úmrtí jednotlivých duchovních, osmnáctý svazek pak začal vytvářet podle jednotlivých církevních diecézí. Devatenáctý svazek je jmenný rejstřík vytvořený ThDr. Františkem Vernerem OCr., který celý unikát zachránil před zničením a dal jej svázat. Bez rejstříku by se tedy v díle těžko vyhledávalo.

Konzultanty nebyl nikdo menší než pražský světící biskup Antonín Podlaha, profesor církevních dějin P. Josef Vraštil, profesor Viso z Jugoslávie a P. Vít Hálek Opraem., strahovský knihovník. Své práce doplňoval studie v knihovnách, pravidelně excerpoval L´ Osservatore Romano, kalendáře ze Spojených států amerických, z Lužice, Slovinska atd.

Prvních sedmnáct svazků autor řadil podle data úmrtí duchovních, osmnáctý svazek pak sestavil podle jednotlivých církevních diecézí. Devatenáctý svazek je jmenný rejstřík vytvořený ThDr. Františkem Vernerem OCr., který celý unikát zachránil před zničením a dal jej svázat. Rejstřík je cennou pomůckou, bez níž by se v díle obtížně vyhledávalo. V elektronické verzi probíhá vyhledání pomocí abecedního rejstříku rychle a efektivně.

Peterovi „Géniové“ jsou unikátním informačním pramenem pro studium historie, teologie a humanitních věd. Informace a zejména fotografie zde obsažené nejsou často nikde jinde dostupné. Proto jsme velice rádi, že od letošního roku, může toto dílo sloužit prostřednictvím CD-ROM i široké veřejnosti.

Projekt digitalizace

Celý projekt digitalizace vymyslela a během tří let vedla Eva Novotná. Vše probíhalo v provizorních podmínkách během plného pracovního vytížení. Vlastní skenování prováděli brigádníci. Petr Bažant jednotlivé stránky indexovat a propojil hypertextovými odkazy. Závěrečnou drobnou revizi a úpravu pro zveřejnění na webových stránkách CDČT provedl Pavel Jäger.