OBORY, spirituální teologie, spiritualita

ObálkaPavel AMBROS: Česká teologie, spiritualita a křesťanský Východ, in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 229-242. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VENTURA: Jan Evangelista Urban - Život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality, Brno: CDK, 2001. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv autorů: Otázky české spirituality, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001. Česká národní bibliografie

Pavel AMBROS: Přehled života kardinála Tomáše Špidlíka SJ, in Kolektiv autorů: Velehrad - Řím. Modlil se tváří k východu, Olomouc: Refugium a Centrum Aletti, 2010, s. 308-345. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Petr TICHÝ: Spirituální a pastorační témata v časopise Duchovní pastýř a jejich přínos pro českou církev v letech 1950-1968, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2000.

Jiřina HOUSKOVÁ: Srovnání pojetí modlitby Reginalda M. Dacíka OP a Jana Evangelisty Urbana OFM , České Budějovice (diplomová práce obhájená na TF JU) 1998.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Benedikta Dana MISLEROVÁ: ThDr. Reginald M. Dacík OP - formátor sester Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě v letech 1965-1974, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2002.

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi