OBORY, liturgika

ObálkaJan RÜCKL, Petr ŠTICA (eds.): Bonaventura Bouše. Odkaz a vzpomínky, Praha: Vyšehrad, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaFrantišek KUNETKA: Josef Bradáč (1920-1986), in Lenka KARFÍKOVÁ, Alois KŘIŠŤAN, Josef KUŘE (eds.), Život se tvoří z přítomné chvíle: česká katolická teologie po druhé světové válce, Brno: CDK, 1998, 67-80. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ (ed.): Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kard. Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu, Praha: Pastorační středisko, 2002. Česká národní bibliografie

František KUNETKA: Kněz, vychovatel, vědec a učitel, in Teologické texty (1996) č. 2, s. 72. Teologické texty 2 (1996)

ObálkaStanislav BALÍK: Letnice dvacátého století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Česká národní bibliografie

Michal SKLENÁŘ: Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948), in AUC Theologica, č. 2, (2015), str. 303-319. AUC Theologica

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

Jan RÜCKL: Zdeněk Bonaventura Bouše OFM. Život a dílo, Praha (diplomová práce obhájená na KTF UK) 2005.