OBORY, křesťanská filosofie

ObálkaJiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.): Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka , Praha: Filosofia, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaVladimír URBÁNEK (sestavil): Bibliografie prací Stanislava Sousedíka, 1965-2001, in Jiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.), Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha: Filosofia, 2002, s. 317-338. Česká národní bibliografie

Karel SKALICKÝ: Česká filosofie 20. stol., dostupné on-line. Skalický, texty doc

ObálkaMarcel PIKHART: Český novotomismus od vydání encykliky Aeterni patris do 50. let XX. století, Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Česká národní bibliografie

ObálkaCzesław GŁOMBIK: Český novotomismus třicátých let, Olomouc: Votobia, 1995. Česká národní bibliografie

Martin GRONES: Čím přispěla teologie kardinála Schwarzenberga na vatikánských koncilech?, České Budějovice (obhájená dizertační práce na TF JU) 2014. Theses.cz

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Filosofické dílo pražského františkána Bernarda Sanniga OFM (+1704), in Petr Regalát BENEŠ, Petr HLAVÁČEK (eds.), Historia Franciscana II., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 151-163. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha: Vyšehrad, 1997. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad, 1989. Česká národní bibliografie

ObálkaJolana POLÁKOVÁ (ed.): Karel Vrána. Svoboda k pravdě, Praha: Vyšehrad, 2008. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: K barokní filosofii a teologii v českých zemích, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 188-189. Česká národní bibliografie

ObálkaJana NECHUTOVÁ: Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha: Vyšehrad, 2000. Česká národní bibliografie

ObálkaPřemysl DVORSKÝ: Metoděj Habáň a český tomismus, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr VOPĚNKA: Místo františkána Viléma Antonína Broučka (+1690) v dějinách názorů na nekonečno, in Petr R. BENEŠ, Petr HLAVÁČEK, Ctirad V. POSPÍŠIL (eds.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 - Historia Franciscana III), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 224-228. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří GABRIEL: Slovník českých filosofů, Brno 1998. Česká národní bibliografie Slovník českých filosofů (on-line)

ObálkaFrantišek Norbert HRACHOVSKÝ: Soupis rukopisů, knih a článků časopiseckých křesťanské filosofie, Velehrad: Cyrilo-Metodějský tiskový spolek, [1920]. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaVladimír URBÁNEK: Stanislav Sousedík - poutník po neprošlapaných stezkách dějin filosofie, in Jiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.), Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha: Filosofia, 2002, s. 13-24. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa, Praha: Vyšehrad, 1998. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha: Vyšehrad, 1983. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel SLÁDEK: Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Vyplněný kádrový dotazník se stručným životopisem, in Jiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.), Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha: Filosofia, 2002, s. 299-316. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Životní pouť Ludvíka Armbrustera, in Vojtěch NOVOTNÝ (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Karolinum, 2008, s. 19-41 (vč. bibliografie L. Armbrustera). Česká národní bibliografie