OBORY, kanonické právo

Petra KUČEROVÁ: Církevní správa a kanonické právo na stránkách Časopisu katolického duchovenstva, Brno (diplomová práce obhájená na FF MU) 2011. Informační systém Masarykovy univerzity

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Jiří KEJŘ: Die kirchenrechtsgeschichtliche Forschung in Böhmen und Mähren, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 112/81 (1995) 328-339.

Dominik HOLICKÝ: Kanonisté v diecézním semináři a u církevních soudů v Českých Budějovicích do roku 1948, in Teologické studie 1 (2004) s. 73–78.

ObálkaJiří Rajmund TRETERA, Stanislav PŘIBYL: Konfesní právo a církevní právo, Praha 1997 (české kanonické a konfesní právo od 19. století do současnosti). Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi