OBORY, katechetika

Consilie NOVÁKOVÁ: Dějiny katecheze a katechetiky v Čechách a na Moravě, 3., Die Katechese und Katechetik unter kommunistischer Macht (1948-1989), Praha: strojopis nevydané práce, 1995 (1. díl - česky, 2.a 3. díl - německy).

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

ObálkaLudvík DŘÍMAL: František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ (ed.): Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kard. Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu, Praha: Pastorační středisko, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef HRONEK: Katechetika. Duch a forma katolického vyučování náboženství, Praha 1946. Česká národní bibliografie

ObálkaPastýřské listy (olomoucké arcidiecéze od r. 1948 - 1990), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Marie ZIMMRMANOVÁ: Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Edvarda Jana Nepomuka Brynycha, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi