OBORY, fundamentální teologie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Česká katolická teologie v období 1850-1930 a astronomie, kosmogonie a kosmologie, in Studia theologica 2 (2013). Česká národní bibliografie

Karel SKALICKÝ: Česko-římský teolog Vladimír Boublík, in Teologické texty (1993) č. 3, s. 105-106. Teologické texty 3 (1993)

ObálkaMonica SCHREIER, Karel SKALICKÝ: Česko-římský teolog Vladimír Boublík. Symposium k jeho nedožitým 70. narozeninám, 25.-26. listopadub 1998 , České Budějovice 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Karel SKALICKÝ: Fundamentální teologie na Papežské lateránské univerzitě, in Teologické texty (1993) č. 3, s. 85-88. Teologické texty 3 (1993)

ObálkaEduard KRUMPOLC: Fundamentální teologie v díle Jana Valeriána Jirsíka, in Studia theologica 43 (2011), str. 42-53. Česká národní bibliografie

Karel ŘÍHA: Fundamentální teologie v existenciálním horizontu myšlení, in Studie (1989) č. 122-123, s. 133-152. Scriptum

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

Odilo ŠTAMPACH: Profesor ThDr. Josef Kubalík, in Teologické texty (1993) č. 6, s. 215. Teologické texty 6 (1993)

ObálkaJiří ŽŮREK: Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka, Praha: Krystal OP, 2008. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Tomáš ŠPIDLÍK: Skalického fundamentální teologie, in Studie (1981) č. 78, s. 607-609.

Veronika BARTOŠOVÁ: Teologie nekřesťanských náboženství a problematika anonymního katechumenátu Vladimíra Boublíka , České Budějovice (diplomová práce obhájená na TF JU) 2000.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš MACHULA, Martina PAVELKOVÁ, František ŠTĚCH (eds.) : Veritas liberabit vos. Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického, České Budějovice: TF JU, 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav STEINER: Vladimír Boublík o mimokřesťanských náboženstvích, in Teologické texty (1993) č. 4, s. 124-127. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaKarel SKALICKÝ: Za naději a smysl, Praha: Zvon 1996, 219-226 (bibliografie). Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Zápolení o naději a lidskou důstojnost : česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Česká národní bibliografie