OBORY, biblická teologie a biblistika

ObálkaPavel ŽĎÁRSKÝ: Alois Musil - kněz, biblista a beduín, in Theologická revue 75 (2004) č. 2, s. 176-186. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš PETRÁČEK: Bible a moderní kritika : česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2011. Česká národní bibliografie

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz

Kristýna MUSILOVÁ DAŇHELOVÁ: Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky , Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Zdeněk SÁZAVA: Bylo jednou pět českých novozákoníků... Kapitola z dějin naší novozákonní vědy, Praha: Husův institut teologických studií, 2009. HTF UK

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Jiří JANALÍK: Christologie Františka Sušila v jeho poznámkách k Lukášovu evangeliu, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2015. theses.cz

ObálkaPavel JÄGER: Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká, in Martin BEDŘICH, Benedikt MOHELNÍK, Tomáš PETRÁČEK, Norbert SCHMIDT (eds.), In Spiritu Veritas. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Praha: Krystal OP, 2008, s. 87-115. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Jan Nepomuk Hejčl, vědecký spor s Vojtěchem Šandou, Praha (diplomová práce obhájená na KTF UK) 2008.

ObálkaJosef BARTOŇ: K počátkům moderního českého novozákonního překladu: Nový zákon Jana Ladislava Sýkory, in Vojtěch NOVOTNÝ (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Karolinum, 2008, s. 354-381. Česká národní bibliografie

ObálkaRobert DITTMANN: Místní jména v českých překladech Starého zákona, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaJan ROKYTA: Několik myšlenek k Chelčického teologii, in Theologická revue 77 (2006) 1-4, s. 257-380. Česká národní bibliografie

ObálkaRobert DITTMANN: Některé konkurence v toponymii vybraných českých překladů Starého zákona, in Studia theologica (2005) 4, 45-57. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Pozapomenutý překlad Nového zákona (příspěvek ke 40. výročí úmrtí českého biblisty Rudolfa Cola), in Theologická revue 75 (2004) č. 2, s. 187-194. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Responsa Pontificiae commissionis De re biblica 1905 – 1934, Praha, 2011. PDF

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel JÄGER, Lukáš NOSEK, Tomáš PETRÁČEK: Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti École biblique v Jeruzalémě, in: Salve 18 (2009) 3, 55-116. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaPetr MAREČEK: Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20). Několik poznámek ke znění textu v českých překladech, in Studia theologica (2005) 4, 28-44. Česká národní bibliografie