OBORY, církevní dějiny

ObálkaMarie RYANTOVÁ: Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii, in: Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, 363-374. Česká národní bibliografie

ObálkaRudolf SVOBODA: Blažej Ráček a jeho církevní dějiny, in: Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, 381-385. Česká národní bibliografie

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Církevní dějiny v brněnském alumnátě, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 121-125. Česká národní bibliografie

ObálkaPavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.): Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJan LIBOR (ed.): České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století, Brno: CDK, 2000. Česká národní bibliografie

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

ObálkaZdeněk NEŠPOR: Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?, Praha: Scriptorium, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav NEDOROSTEK: Obraz moravské skryté církve v historiografii, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 334-344. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr KUBÍK: Prof. ThDr. František X. Kryštůfek, církevní historik konce 19. století a jeho dílo, in: Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, 347-351. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Teologie a věda - moderní dichotomie. Katoličtí teologocé v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích, in Práce z dějin Akademie věd, č.1 (2014). Česká národní bibliografie

ObálkaMiloš KOUŘIL: Učitelé církevních dějin na bohoslovecké fakultě v Olomouci, in Mlada MIKULICOVÁ, Petr KUBÍN (ed.), In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, IV., K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha 2002, s. 336–343. Česká národní bibliografie

ObálkaZdeněk NEŠPOR – Kristina KAISEROVÁ (eds.): Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem: Albis international, 2010. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaPavel AMBROS: ZLÁMAL Bohumil (1904-1984), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 974-975. Česká národní bibliografie