JANHUBA, František (1939–2008)

Narozen 10. 12. 1939 v Zábřehu na Moravě. SŠ: jedenáctiletá střední škola v Zábřeze, maturita 1957. VŠ: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, absolutorium 1962. Kněžské svěcení 1962. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace František kardinál Ditrichštejn a pohled na osudy Moravy jeho doby, promoce 12. 3. 1984. Dne 24. 11. 1982 pověřen tamtéž přednáškami z církevních dějin a patrologie, s účinností od 1. 11. 1982. Dne 3. 10. 1983 jmenován tamtéž odborným asistentem, přednášky z církevních dějin, s účinností od 1. 10. 1983. Dne 23. 5. 1984 jmenován vedoucím katedry historie a práva, s účinností od 1. 6. 1984. Dne 1. 9. 1987 jmenován tamtéž docentem pro obor církevních dějin, s účinností od 1. 7. 1987, spis Církev a stát na Moravě v době rekatolizace před a po Bílé Hoře. Dne 30. 5. 1989 navržen na profesora církevních dějin, ke jmenování již nedošlo. Působení ukončeno dne 28. 2. 1990. Po roce 1990 kněžské působení v olomoucké arcidiecézi a akademické působení na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakultě Prešovskej Univerzity (vedoucí katedry církevních dějin, přednášky z církevních dějin, křesťanského východu a patrologie, v letech 1995–2002 děkan). Další podrobnosti nezjištěny.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 347.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989