KUBÁČ, Vladimír (1929–1993)

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz

ObálkaJan FILIPSKÝ (ed.): Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha: Libri, 1999. Kdo je kdo, on-line Česká národní bibliografie

David TONZAR: Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha: Karolinum, 2002. Česká národní bibliografie