KLEVETA, Antonín (1904–1969)

Narozen 18. 1. 1904 ve Vitčicích, okr. Přerov. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, maturita 1923. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci (1923–24) a katolická bohoslovecká fakulta na L’Université de Strassburg, licenciát teologie 1928 (další studia tamtéž: certificat de droit, 1926; certificat d’études francaises modernes). Kněžské svěcení: 1927. Další studia: L’École biblique et archeologique v Jeruzalémě (1928–30, zároveň představený Poutního domu tamtéž). Doktorát bohosloví: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, promoce 7. 12. 1933. V letech 1932–39 tamtéž vyučoval jako adjunkt a lektor. Od 27. 2. 1942 do 25. 9. 1943 vězněn, poté v nemocnici do 30. 4. 1945. Dne 5. 9. 1945 habilitace na Cyrillo-Methodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci pro obor biblického studia Starého zákona – pomocných věd biblických a biblické filologie (soukromý docent). Dne 14. 3. 1947 jmenován tamtéž mimořádným profesorem pro obor biblického studia Starého zákona (oznámeno 28. 3. 1947), s účinností od 1. 4. 1946. Pastorační působení. Invalidní důchod od 1. 6. 1952. Dne 7. 10. 1968 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci profesorem pro obor Starého zákona a hebrejštiny, s účinností od 1. 10. 1968. Zemřel 16. 5. 1969 v Lipníku nad Bečvou.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 352-353.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel JÄGER, Lukáš NOSEK, Tomáš PETRÁČEK: Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti École biblique v Jeruzalémě, in: Salve 18 (2009) 3, 55-116. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi