BARTŮNĚK, Václav (1898–1985)

Narozen 26. 6. 1899 v Praze. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1927. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1923. Kněžské svěcení: 1923. Pastorace. Profesor SŠ. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, promoce 2. 6. 1933. Další studia: Státní archivní škola (1934–37). V roce 1940–41 přednášel na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti pražském předmět pomocné vědy historické a ochrana památek. Od roku 1942 pracovník v arcibiskupském archivu. Dne 30. 1. 1951 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze profesorem církevních dějin, s účinností od 1. 1. 1951. Dne 14. 5. 1959 jmenován tamtéž vedoucím katedry historicko-právní, s účinností od 1. 6. 1959. Dne 13. 8. 1962 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1962–64. Dne 25. 7. 1964 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1964–66. Dne 1. 9. 1966 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1966–68. Dne 21. 11. 1968 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1968–70. Působení ukončeno po tzv. čestném roce dne 31. 8. 1970.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 327-328.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989