BALABÁN, Milan (1929–?)

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz