BATUŠEK, Jiří (1919–2011)

Narozen 10. 4. 1919 ve Strážnici, okr. Hodonín. SŠ: čs. státní reálné gymnasium v Kroměříži, maturita 1938. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta (1938–39), Arcidiecézní bohoslovecké učiliště v Olomouci (1940–42), totální nasazení, Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta (letní válečný semestr 1945), Pontificia Universitas Lateranensis v Římě (1945–46). Kněžské svěcení: 1946. Doktorát teologie: Pontificia Universitas Lateranensis v Římě, disertace De relatione elementi humani et divini in constitutione Ecclesiae secundum doctrinam Leonis XIII. et Pii XII., promoce 30. 6. 1946. Další studia: Pontificia Universitas Gregoriana v Římě (1948–49). Pastorace. V letech 1957–61 bez státního souhlasu, dělník. V letech 1961–62 vězněn. V letech 1964–68 zaměstnanec lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dne 7. 10. 1968 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci odborným asistentem pro obor základní bohovědy, s účinností od 1. 10. 1968. Pro odklad otevření pobočky smlouva uzavřena 20. 6. 1969, s účinností od 1. 10. 1968. Působení ukončeno dne 12. 1. 1971, s účinností od 31. 12. 1970. Pověřen externí výukou od 1. 1. 1971 do 30. 6. 1971, poté působení definitivně ukončeno. Od 1. 11. 1971 do roku 1979 civilní zaměstnání, od 1. 6. 1979 mimo službu. Od 1. 10. 1990 do roku 1994 odborný asistent na obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté pastorace.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 329-330.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989