ARRIAGA, Rodericus (1592–1667)

ObálkaJiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.): Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka , Praha: Filosofia, 2002. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Po stopách nekonečna. Nauka o trojjediném Bohu v pojetí českých univerzitních mistrů porenesanční doby, Olomouc: MCM, 2010. Matice cyrilometodějská Olomouc

ObálkaVáclav WOLF: Pražská univerzitní teologie v 17. století, Olomouc: MCM, 2007. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Psychologie Kristovy osobnosti. Historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského, Olomouc: MCM, 2006. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: MCM, 2009. Česká národní bibliografie

Ivana ČORNEJOVÁ, Anna FECHTNEROVÁ: Životopisný slovník pražské univerzity. Filosofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha: Univerzita Karlova, 1986. Česká národní bibliografie