ARMBRUSTER, Ludvík (1928–)

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Životní pouť Ludvíka Armbrustera, in Vojtěch NOVOTNÝ (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Karolinum, 2008, s. 19-41 (vč. bibliografie L. Armbrustera). Česká národní bibliografie