ADÁMEK, Milan (1941–?)

Narozen 23. 1. 1941 ve Frýdku, okr. Místek. SŠ: pedagogická škola pro vzdělávání učitelů národních škol v Ostravě, maturita 1959. Dělník. VŠ: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, absolutorium 1969. Kněžské svěcení: 1969. Pastorace. Doktorát teologie: Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, disertace Filosoficko-theologické učiliště a kněžský seminář ve Vidnavě (1899–1945), promoce 5. 1. 1983. Dne 4. 3. 1986 jmenován tamtéž odborným asistentem pro obor Starého zákona, s účinností od 1. 3. 1986. Dne 15. 11. 1989 jmenován vedoucím katedry Starého a Nového zákona, s účinností od 1. 12. 1989. Dne 11. 9. 1989 získal souhlas k zahájení habilitačního řízení, k tomu již nedošlo. Působení ukončeno dne 28. 2. 1990. Pastorace.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 325-326.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989