ADÁMEK, Jarolím (1915–1969)

Narozen 14. 2. 1915 v Bludově na Moravě. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1936. Člen kongregace redemptoristů od roku 1933. VŠ: řádové bohoslovecké učiliště redemptoristů v Obořišti (1936–37), bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze (1937–39), Arcidiecézní bohoslovecké učiliště pražské (1940–41), absolutorium 1941. Kněžské svěcení: 1941. Od téhož roku působil jako zástupce profesora biblických věd na řádovém bohosloveckém učilišti redemptoristů v Obořišti. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace Apokalyptický Kristus, promoce 27. 6. 1947. Další studie: Pontificium Institutum Biblicum v Římě (1947–48), licenciát biblických věd 1948. Od dubna 1950 v centralizačních táborech pro řeholníky, v letech 1951–61 dělník, v letech 1961–64 vězněn. Od roku 1966 pastorace. Dne 28. 5. 1968 pověřen na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích externím vyučováním biblické teologie, s účinností od 1. 6. 1969. Člen pracovní skupiny pro Český ekumenický překlad – Nový zákon. Zemřel 18. 12. 1969 v Horní Poustevně.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 324-325.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009. Česká národní bibliografie