ŽENSKÉ KONGREGACE

ObálkaDana JAKŠIČOVÁ: Ženské kongregace a jejich dějiny. Reflexe vlastní historie členkami řeholních institutů (bibliografický soupis), in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 243-259. Česká národní bibliografie