STUDIUM PODZEMNÍ (TAJNÉ CÍRKVE)

ObálkaDominik DUKA, Milan BADAL: Bílá kniha církve s černou kapitolou. 20 let svobody 1989-2009, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 93-96. Česká národní bibliografie

ObálkaOndřej LIŠKA: Církev v podzemí a společenství Koinótés, Tišnov: Sursum, 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaJan KONZAL: Duch a nevěsta. Z dějin církevního podzemí ve 2. polovině 20. století, Brno: CDK, 2010. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Felix M. Davídek a jeho pojetí církve, in Teologický sborník (1999) č. 3, s. 53-58.

ObálkaStanislav KRÁTKÝ: K plnosti. Rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve, Brno 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav NEDOROSTEK: Obraz moravské skryté církve v historiografii, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 334-344. Česká národní bibliografie

Miroslav NEDOROSTEK: Osobnost biskupa skryté církve Stanislava Krátkého, Olomouc (diplomová práce na FF UP) 2007.

ObálkaPetr FIALA, Jiří HANUŠ: Skrytá církev. Felix M. Davídek a společenství Koinótés, Brno: CDK, 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaTereza Miriam WINTEROVÁ: Z hlubin bezedných, Brno 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaJan KONZAL, Bob FLIEDR: Zpověď tajného biskupa, Praha 1998. Česká národní bibliografie

Karel BLAHA: Žena jako kněz, zkušenost Koinótés, Praha (diplomová práce na HTF UK) 2004.