ŘÁDOVÁ STUDIA, Salesiáni

Oldřich MED, Josef TOPINKA: Kniha naděje I–II. pro vnitřní potřebu SDB, Praha 1994–1995, passim.

ObálkaMarie RÚT KŘÍŽKOVÁ: Kniha víry naděje a lásky. 70 let působení salesiánů v Čechách a na Moravě, Praha 1996, s. 54–55, 59, 61, 63–64, 72, 74–75, 79, 88–89. Česká národní bibliografie

Oldřich MED: Kniha víry pro vnitřní potřebu SDB, s.l. 1968, passim,.

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989, Kostelní Vydří 2006, s. 91–92 (vzpomínka Miloslava Franka SDB). Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie

Josef TOPINKA: Salesiáni Dona Boska v Čechách a na Moravě v létech 1948–1989, in Teologický sborník 2 (1996) s. 82-83.

ObálkaKarel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953, Brno 1993, s. 402. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie