ŘÁDOVÁ STUDIA, Redemptoristi

ObálkaJaroslav SALLER: Boží dobrodruh. Hrst vzpomínek Jaroslava Sallera [podle autorových vzpomínek zapsala Kateřina Grunclová], Kostelní Vydří, 1999, s. 15. Česká národní bibliografie

ObálkaEva ZAVADILOVÁ: Intelektuální formace kleriků kongregace redemptoristů v Obořišti vzhledem k dobovým právním předpisům, in Studia theologica, č. 1 (2017) 183nn. Studia theologica Česká národní bibliografie Studia theologica (plný text)

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989, Kostelní Vydří 2006, s. 382–383 (vzpomínka Jana Zemánka CSsR). Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie