ŘÁDOVÁ STUDIA, Premonstráti

Hedvika KUCHAŘOVÁ: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637-1785) a strahovští premonstráti jako profesoři na pražském arcibiskupském semináři, Praha (disertační práce na FF UK) 2005.

ObálkaHedvika KUCHAŘOVÁ: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637-1785), in Bibliotheca Strahoviensis 3 (1997) s. 15-57. Česká národní bibliografie

ObálkaHedvika KUCHAŘOVÁ: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze : alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století , Praha: Casablanca, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaHedvika KUCHAŘOVÁ: Řádové koleje a domácí studia premonstrátů a cisterciáků. Nárys jedné z forem mimouniverzitního vyššího církevního školství doby baroka, in Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740, Praha 2004, s. 589-599,. Česká národní bibliografie