ŘÁDOVÁ STUDIA, Kapucíni

ObálkaPacifik Mir. MATĚJKA: Ne mečem a měšcem ale bezbranností lásky. 400 let kapucínů v Čechách a na Moravě, Velehrad 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953, Brno 1993, s. 402. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha: Vyšehrad, 1983. Česká národní bibliografie