ŘÁDOVÁ STUDIA, Jezuité

ObálkaJan PAVLÍK: Budou vás vydávat soudům. Dějiny české T. J. provincie v době komunistického útlaku v letech 1950–1990, Praha: Societas, 1995. Česká národní bibliografie

Jan PAVLÍK: Budou vás vydávat soudům. Díl 2. Nekrology zemřelých členů české provincie T.J. v době rozptýlení v letech 1950-1990, Praha: Societas, 1996. Souborný katalog ČR

Pavel AMBROS: Dědici i tvůrci. Jezuité v Českých zemích v letech 1851–2005, in Teologické texty 3 (2006). Teologické texty 3 (2006)

ObálkaIvana ČORNEJOVÁ: Jezuité a reforma pražské univerzity. Spory s kardinálem Arnoštem Vojtěchem Harrachem, in Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 1. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2010. Česká národní bibliografie

Jan RYBÁŘ: Jezuité v našich zemích v uplynulých 50 letech, in Teologický sborník 2 (1996) s. 105.

Jezuité v odboji (podle rozhovoru s Rudolfem Duškem SJ 25. 5. 1995 zpracoval Jaroslav Šebek), in Perspektivy. Příloha Katolického týdeníku 6 (červen 1995) s. 4.

ObálkaKolektiv pracovníků: Kamínky [Sv.] 2. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti, Hradec Králové 2000, s. 39. Česká národní bibliografie

ObálkaKateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha: Karolinum, 2006. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989, Kostelní Vydří 2006, s. 34 (vzpomínka Josefa Cukra SJ). Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie

Ján Chryzostom KOREC: Od barbarskej noci, Bratislava 1992, s. 174–179.

ObálkaJosef KOLÁČEK: Ratio studiorum. Genese, struktura a hlavní cíle, in Vojtěch NOVOTNÝ (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Karolinum, 2008, s. 428-440. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953, Brno 1993, s. 402. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaJan PAVLÍK: Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011. Česká národní bibliografie