ŘÁDOVÁ STUDIA, Františkáni

ObálkaPetr HLAVÁČEK: Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha: Academia, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Filosofické dílo pražského františkána Bernarda Sanniga OFM (+1704), in Petr Regalát BENEŠ, Petr HLAVÁČEK (eds.), Historia Franciscana II., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 151-163. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr HLAVÁČEK: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, Praha: FF UK, 2012. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr Regalát BENEŠ [et alii]: Historia Franciscana. Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604–2004), Praha 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad, 1989. Česká národní bibliografie

ObálkaPetr VOPĚNKA: Místo františkána Viléma Antonína Broučka (+1690) v dějinách názorů na nekonečno, in Petr R. BENEŠ, Petr HLAVÁČEK, Ctirad V. POSPÍŠIL (eds.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 - Historia Franciscana III), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 224-228. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie

Aleš Vojtěch ZLÁMAL: Řádové františkánské studium 1945–1989, in Teologický sborník 2 (1996) s. 103 (mylně uvádí, že františkáni vlastní studium před r. 1950 neměli a fakticky vzniklo v tajné formě až za komunismu).

ObálkaKarel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953, Brno 1993, s. 402. Česká národní bibliografie

Jakub František SADÍLEK: Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. st. Sonda do dějin české teologie, Praha (diplomová práce na KTF UK) 2006, passim.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaVzpomínky Inocence Kubíčka, in Poutník. Časopis přátel sv. Františka 6 (2005) s. 29. Česká národní bibliografie