ŘÁDOVÁ STUDIA, Dominikáni

Hedvika KUCHAŘOVÁ: Abriss der Organisation der Ordensstudien bei den Dominikanern in der böhmischen Provinz im 17. Jh. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in Acta Comeniana 14 (2000) s. 133-160. Acta Comeniana

ObálkaJakub ZOUHA: Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790), Praha: Krystal OP, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš ČERNUŠÁK, Augustin PROKOP, Damián NĚMEC: Historie dominikánů v českých zemích, Praha: Krystal OP, 2001, s. 149, 175–176. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. I., Praha 1990, s. 184–185, II., Praha 1990, s. 154–164. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953, Brno 1993, s. 402. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie