ŘÁDOVÁ STUDIA, Cisterciáci

ObálkaDaniela BROKEŠOVÁ: Život v koleji svatého Bernarda v Praze. Příspěvek k dějinám generálního studia cisterciáků v 17. a 18. století, Porta Bohemica Litoměřice, Státní oblastní archiv 1 (2001). Česká národní bibliografie