PAPEŽSKÁ KOLEJ NEPOMUCENUM V ŘÍMĚ

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš PARMA (ed.): Česká kolej v Římě, V Kostelním Vydří: Pro Arcibiskupství pražské vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2014. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš PARMA et alii: Dal Bohemicum al Nepomuceno : la cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Česká národní bibliografie

Karel VRÁNA: Papežská kolej Nepomucenum, in Studie 130–131 (1990) s. 381–390. Studie (on-line)

Pontificium collegium Nepomucenum: pro Cechoslovachia, Romae 1929.

Gejza VESELÝ: Predstavení Bohemica a Nepomucena od roku 1884 do 1995, in Brázda. Časopis nepomucenských bohoslovců 1 (1995–96) s. 7–8.

František PLANNER: Příběh Nepomucena, in Brázda. Časopis nepomucenských bohoslovců. Speciál: Nepomucenum 1929–1999 duben 1999, s. 7–23.

ObálkaJitka JONOVÁ: Studium olomouckých kleriků v Římě na papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století, in Studia theologica 50 (2012). Česká národní bibliografie

Josef BEZDÍČEK: 25leté jubileum Papežské koleje Nepomucena v Římě. 70 let od založení české koleje, Roma 1954. Souborný katalog ČR