DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, České Budějovice

ObálkaVáclav DAVÍDEK: Almanach česko-budějovických bohoslovců, České Budějovice, 1913. Česká národní bibliografie

ObálkaLadislav DVOŘÁK: Alumnát českobudějovický, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 330–340. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaJindřich ŠPINAR: Biskupská knihovna českobudějovická, in JSH 79, 2010, s. 180-220. Česká národní bibliografie

Ladislav DVOŘÁK: Biskupský seminář v Č. Budějovicích, České Budějovice, 1905. Souborný katalog ČR DjVu

ObálkaJaroslav KADLEC: Českobudějovická diecéze, České Budějovice 1995, s. 66–84. Česká národní bibliografie

ObálkaMartin WEIS: Českobudějovická teologická studia v minulosti a současnosti, in Tomáš MACHULA (ed.), Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity (Teologické studie 2001), České Budějovice 2001, s. 105–113. Česká národní bibliografie

Tomáš VEBER: Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1803-1850, České Budějovice (diplomová práce na HÚ JU) 2003. HÚ FF JU

Tomáš VEBER: Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut v letech 1850-1885, České Budějovice (diplomová práce na TF JU) 2004.

ObálkaPavlína MOUČKOVÁ: Českobudějovický kanovník Karel Reban jako učitel a spisovatel, in Theologická revue, č. 4 (2017), str. 500-510. Česká národní bibliografie

Vladimír FELDMANN: Českobudějovický seminář v době Kamarýtových studií, in: Josef Vlastimil Kamarýt. Život, dílo, doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. 3. 2007. Velešín, Město Velešín et. al. 2007, s. 58-61. Souborný katalog NKP

Anton RODLER: Das bischöfliche Priesterseminar in Böhm. Budweis 1804-1892, (rkp. uložený v SOA Třeboň). SOA Třeboň

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 152–188.

Martin WEIS: Dějiny českobudějovické diecéze se zvláštním přihlédnutím k táborskému vikariátu v létech 1938–1989, Praha (disertační práce obhájená na KTF UK) 1995.

ObálkaMiroslav NOVOTNÝ: Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 109-117, 143-150,. Česká národní bibliografie

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

Dominik HOLICKÝ: Kanonisté v diecézním semináři a u církevních soudů v Českých Budějovicích do roku 1948, in Teologické studie 1 (2004) s. 73–78.

Tomáš RYTÍŘ: Karel Reban (1892-1957) - život a dílo, České Budějovice (obhájená bakalářská práce TJ JU) 2011. Theses.cz

Martin WEISS: Karel Statečný v letech 1890-1924, in Studia theologica 48 (2012). Central and Eastern European Online library

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaJiří KOPÁČEK: Miroslav Novotný, in Robert Sak, Milan Šilhan (eds): Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 2006. Česká národní bibliografie

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

ObálkaMartin WEIS: Osudy katolické církve na jihu Čech – péče o kněžský dorost a CMBF, in Studia theologica 1 (2003) s. 77–81. Česká národní bibliografie

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

ObálkaZdeněk DEMEL: Po stopách jednoho smutného výročí. K zrušení diecézních bohosloveckých učilišť a seminářů v roce 1950, in Studia theologica 1 (2001) s. 61–65. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef HOFMANN: Studentský Seminář v Českých Budějovicích. Ke pětadvacetiletému jubileu trvání jeho, České Budějovice 1878. Česká národní bibliografie Kramerius NK ČR

ObálkaKarel SKALICKÝ: Tradice teologického studia v Českých Budějovicích, in Tomáš MACHULA (ed.), Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity (Teologické studie 2001), České Budějovice 2001, s. 83–96. Česká národní bibliografie

Karel SKALICKÝ: Tradice teologického studia v Českých Budějovicích, dostupné on-line. Skalický, texty doc

ObálkaMiroslav NOVOTNÝ: Výchova diecézního kléru v českých zemích v letech 1848-1918. Na příkladu českobudějovického teologického institutu a biskupského semináře, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 105-120. Česká národní bibliografie