DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Litoměřice

ObálkaFrantišek KORDAČ: Alumnát litoměřický, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 335–337. Česká národní bibliografie DjVu

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 168–172.

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaKristina KAISEROVÁ, Miroslav KUNŠTÁT: Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem : Albis International : UJEP - Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011. Česká národní bibliografie

Alena KERNALOVÁ: Inventář archivního fondu - Bohoslovecký seminář Litoměřicích (1738-1940), Ústí nad Labem (diplomová práce obhájená na FF UJEP) 2009. Theses.cz

Litoměřický kněžský seminář, in Neděle 40 (6. 10. 1946) s. 317.

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaO litoměřickém semináři, in Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva 8 (1953) s. 117–118. Česká národní bibliografie

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

Bohumil ZLÁMAL: Příručka církevních dějin X/2, Olomouc 1972, s. 4–16. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaJan JANDOUREK: Studium na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Osobní zkušenost z let pozdní normalizace, in Soudobé dějiny (2007) č. 2-3, s. 437-448. Česká národní bibliografie

Alois KÁNSKÝ: Summa seminaria I., Litoměřice 1977, Havlíčkův Brod: nákladem vlastním, 2010.

ObálkaAlena KERNALOVÁ: Zpráva o fondu Biskupský kněžský seminář Litoměřice, in Porta Bohemica: sborník historických prací 5 (2009), s. 198-202. Česká národní bibliografie