DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Olomouc

ObálkaJosef KACHNÍK: Alumnát olomoucký, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 340–342. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaJana KREJČOVÁ: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci: data, osoby, budovy, Olomouc: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 152–188.

ObálkaJosef ŠKRÁŠEK: Dělník na cyrilometodějské líše. Život a dílo preláta ThDr. Františka Cinka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996. Česká národní bibliografie

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

Alois KRCHŇÁK: Hrstka vzpomínek: D 35519 Rockenberg 2, Letovice: Farní úřad sv. Prokopa, 2004, s. 19nn. Souborný katalog ČR

ObálkaFrantišek CINEK: K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778-1870, Olomouc: Družina literární a umělecká, 1934. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav KRÁTKÝ: K plnosti. Rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve, Brno 2004, s. 22–24. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaJana KREJČOVÁ: Marianum, Salesianum a Leopoldinum a jejich dřívější vybavení. K 20. výročí obnovení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (1990-2010), in Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy 2009, č. 298, s. 40-60. Česká národní bibliografie

ObálkaJan DRÁBEK: Moravský generální seminář 1784-1790, Loštice 1946. Česká národní bibliografie

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

ObálkaAntonín ŠURÁNEK: Osudy bohoslovců v Reichu uspořádal a do tisku připravil Alois Kotek, [Olomouc] [2002]. Česká národní bibliografie

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

ObálkaAntonín ŠURÁNEK: Pozdrav ze semináře 1936–1949, ed. Alois Kotek, Olomouc: MCM, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie