DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, seminární studium, obecně

ObálkaHedvika KUCHAŘOVÁ: Dva odpůrci osvícenství na pražské univerzitě a na arcibiskupském semináři, in AUC HUCP (2001) č. 1-2. Česká národní bibliografie

Ondřej BASTL: Formování josefínských kněží a otázka generálních seminářů, in Historie - Otázky - Problémy č. 2 (2009). Časopis HOP

ObálkaJan VICHRA: Pražský arcibiskupský seminář a jeho studenti v 17.-18. století, in Škola a město. Sborník příspěvků z konference Škola a město konané ve dnech 5.-6. října 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Miroslav NOVOTNÝ: Výchova a vzdělání kněží v diecézních seminářích v Čechách ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století, in Historie - Otázky - Problémy č. 2 (2009). Časopis HOP