TEOLOGICKÁ FAKULTA, Olomouc

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz

Vojtěch CEKOTA: CMBF v Olomouci v letech 1968–1974, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 29 (2000) s. 197–202. Historica 29 (2000) Historica 29 (2000)

ObálkaMiloslav POJSL: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. Sborník 20 let od jejího obnovení, Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav NEŠPOR: Dějiny university olomoucké, Olomouc: Ústřední národní výbor hlav. města Olomouce, 1947. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef ŠKRÁŠEK: Dělník na cyrilometodějské líše. Život a dílo preláta ThDr. Františka Cinka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996. Česká národní bibliografie

ObálkaRobert NEUSCHL: Fakulta bohoslovecká v Olomouci, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, IV., Praha 1930, s. 19–22. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaJitka JÓNOVÁ: František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a ilegální biskup. Moravské působení Františka Tomáška, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2014. Česká národní bibliografie

Miroslav KUNŠTÁT: Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung, in Martin SCHULZE WESSEL, Martin ZÜCKERT (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhemischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München: R. Oldenbourg Verlag, 2009, s. 237-265, 787-808.

Josef Ludvík FISCHER: Jak se obnovovala olomoucká univerzita. Z inauguračního projevu J. L. Fischera, in Listy 6/2006. Listy 6/2006

ObálkaFrantišek CINEK: K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778-1870, Olomouc: Družina literární a umělecká, 1934. Česká národní bibliografie

ObálkaJan NAVRÁTIL (a kol.): Kapitoly z dějin olomoucké univerzity 1573-1973, Ostrava: Profil, 1973. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

František KOLOUCH: Milion duší: osudy biskupa Josefa Hloucha, Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2013. Souborný katalog ČR

ObálkaErich PEPŘÍK: Neboj se a pojď! : rozhovory s Mons. Erichem Pepříkem o jeho kněžském povolání i některých aktuálních otázkách dnešní doby, Vsetín: Jiří Miček, [1999?]. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Olomoucká teologická fakulta v ideovém přehledu 400 let, in Zpravodaj Severomoravského krajského výboru Sdružení katolických duchovních Pacem in terris v Ostravě 5 (1973) s. 10–12.

ObálkaM. POSPÍCHAL: Padesát let: z dějin obnovené univerzity, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. Česká národní bibliografie

ObálkaJozef HAĽKO: Pokus o marxistickou infiltraci bohosloveckých fakult v Československu, In Studia theologica, č. 15, podzim 2014. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch CEKOTA: Teologická fakulta (1860–1996), in Padesát let z dějin obnovené univerzity, Olomouc 1996, s. 39–55. Česká národní bibliografie

ObálkaMiloš KOUŘIL: Učitelé církevních dějin na bohoslovecké fakultě v Olomouci, in Mlada MIKULICOVÁ, Petr KUBÍN (ed.), In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, IV., K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha 2002, s. 336–343. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří FIALA: Univerzita v Olomouci (1573-2009), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Česká národní bibliografie

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi