TEOLOGICKÁ FAKULTA, Německá univerzita, Praha

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Kurt A. HUBER: Die Prager theologischen Fakultäten von 1883/1891 bis 1945, in Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern, München 1984, s. 37–54.

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Ecclesia universalis versus Ecclesia nationalis? Cesta k rozdělení pražské teologické fakulty roku 1891, in Harald BINDER, Barbora KŘIVOHLAVÁ, Luboš VELEK, Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918, Praha 2003, s. 241–246. Česká národní bibliografie

Eine eventuelle Theilung (Verdoppelung) der Prager theologischen Fakultät ist mit dem Principe und der Aufgabe über das Verhältnis der Kirche zur Nationelität, Prag: Ambr. Opitz, 1884. Souborný katalog ČR DjVu

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Epilog dějin teologické fakulty býv. Německé univerzity v Praze (1938–1945), in Traditio et Cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha: Karolinum, 1993, s. 241–251. Česká národní bibliografie

Miroslav KUNŠTÁT: Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung, in Martin SCHULZE WESSEL, Martin ZÜCKERT (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhemischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München: R. Oldenbourg Verlag, 2009, s. 237-265.

ObálkaKristina KAISEROVÁ, Miroslav KUNŠTÁT: Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem : Albis International : UJEP - Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

ObálkaAlena MÍŠKOVÁ: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha: Karolinum, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří PEŠEK et alii: Německá univerzita v Praze v letech 1918–1939, in Jan HAVRÁNEK, Zdeněk POUSTA (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV., 1918–1990, Praha 1998, zvl. s. 187–190. Česká národní bibliografie

ObálkaAlena MÍŠKOVÁ: Německá univerzita za druhé světové války, in Jan HAVRÁNEK, Zdeněk POUSTA (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV., 1918–1990, Praha 1998, s. 213–231. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 181-194. Česká národní bibliografie