Poslání projektu

Projekt si klade cíle:

Výchozí pracovní podklad poskytují údaje knihy NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 23–24, 43–59.

Rešerše má bibliografické odkazy, jež jsou zde shromážděny, upřesnit a doplnit tak, aby bylo zachyceno co nejvíce textů, které se věnují dějinám